Smluvní servis

Na základě smlouvy provádíme servis pro celé ICT zákazníků.
Po dohodě je prováděn buď jako pravidelný v určitém počtu hodin během jednoho týdne, nebo ad-hoc – tj. na základě potřeb vyvolaných zákazníkem, nebo zásahy nutnými k udržení provozuschopnosti systému.
Většinou v této pozici přímo nahrazujeme zaměstnance starající se o informační technologie firmy, spolupracujeme s jejími dodavateli a zajišťujeme součinnost programového i technického vybavení  třetích stran v návaznosti na ostatní firemní infrastrukturu.
Naše služby poskytujeme s
využitím vzdáleného přístupu k jednotlivým prvkům s pomocí zabezpečeného připojení k firemní síti /šifrovaním komunikace/ nebo jednotlivým zařízením. Tímto výrazně zkracujeme jejich dostupnost a oboustranně zvyšujeme jejich efektivitu.
Po dohodě se zákazníkem lze nasadit i zařízení ke sledování běhu celé sítě. Nonstop dohled nám pak takto pomáhá včas rozpoznávat její slabá místa a provést potřebné změny ještě před tím, než si je vyžádá například havárie nebo omezení funkcí celého systému.
Samozřejmostí jsou zálohy dat na media, v různých úrovních na základě potřeb zákazníka.

 

Milan Novák 2012